BlijkvanWarmte-Nederhorst

Wij hebben je steun nodig!

Zomer 2024 doen wij een ronde door de Blijkpolder om de belangstelling voor een gezamenlijk bronnet met individuele warmtepompen te peilen, informatie op te halen over de energiestaat van de woningen en commitment van onze medebewoners. 

Wij vragen je steun via een verklaring van belangstelling. Het verplicht tot niets, maar het verhoogt wel de kansen voor het verkrijgen van een subsidie. En geeft een eerste indruk van de belangstelling voor een gezamenlijk bronnet met individuele warmtepompen. 

Contact

Neem voor vragen contact op met het energieloket van de energiecoöperatie contact@ecwijdemeren.nl of 035-2343999.

Uiteraard kun je ook direct een van de leden van de bewonersgroep benaderen. Zie hieronder.

Voor bewoners van een huurwoning

Heb je een huurwoning, dan beslis je over deelname aan het bronnet in afstemming met de woningbouwcorporatie. De energiecoöperatie heeft nauw contact met je woningcorporatie en we werken samen aan een goed alternatief voor aardgas. 
Ook jouw steun is van groot belang. Daarom ook aan jou de vraag om je steun te geven via een verklaring van belangstelling.

Wie beslist daarover?

Er komt een bronnet als de bewoners van de Blijkpolder dit project collectief omarmen. Er is een brede basis nodig voor deze collectieve warmteoplossing.
Om een bronnet mogelijk te maken zullen de partners die de ontwikkeling uitvoeren de nodige praktische en politieke besluiten nemen. Daarna volgt een aanbod aan de bewoners.
Het bronnet komt er als dit aanbod door een grote meerderheid van de bewoners wordt gesteund. Dit is dan ook meer dan een individuele beslissing. Sterker: het is een keuze die wij samen als wijk maken.

Waarom van het gas af?

We hadden het zo mooi voor elkaar. Goedkoop gas uit eigen land via een landelijk gasnetwerk. Iedereen een betaalbare cv-ketel. Zo hadden we betrouwbare en betaalbare verwarming en warm water.
Dat is veranderd. Het gas komt niet meer uit eigen land en is ook niet meer zo goedkoop. De afhankelijkheid van andere landen maakt levering en prijs minder betrouwbaar. 
Verder moet de uitstoot van CO2 stoppen om de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen.
Daarom streven we naar een duurzame en onafhankelijke energievoorziening. Een lokaal bronnet gecombineerd met individuele warmtepompen kan voorzien in een betrouwbare, schone en coöperatief beheerde warmtevoorziening.

Waarom een bronnet?

Bij een bronnet wordt de warmte uit de bron (het afvalwater van de zuiveringsinstallatie) verhoogd met een individuele warmtepomp in de woning in plaats van een centrale warmtepompinstallatie in de wijk. Recente onderzoeken laten zien dat deze warmteoplossing voor de Blijkpolder de meest energiezuinige oplossing is. Daarnaast biedt een bronnet ook mogelijkheden om te koelen. Dat is van belang, omdat de koelbehoefte toeneemt. Een bronnet is dus efficiënter en meer toekomstbestendig. Dat is belangrijk, want een bronnet is een investering voor dertig tot vijftig jaar.
Lees voor meer informatie de uitgebreide buurtwarmtepagina.

Wanneer kan het bronnet er dan zijn?
De bewonersgroep

Deze actie wordt uitgevoerd met steun van de bewonersgroep die al enige tijd meedenkt en -praat over de ontwikkeling van het bronnet. Leden van de bewonersgroep komen bij u langs voor het overhandigen van de nieuwsbrief en de verklaring van belangstelling. Zij komen later terug om de belangstellingsverklaring op te halen.

Bewonersgroep Blijkpolder

Aone van Aarsen           De Vijnen 22
Lex van Baar                  Veenderij 4
Lea Boot                         L. Wetering 85
Nanno Bouma               De Biezen 31
Arthur Dijkstra               Kooikerboog 7
Peter Doorn                    Venenburg 4
Rob Hommersen           Kooikerboog 8
Piet van Gelder              De Biezen 13
Roy Jansen                    Legakker 2
Remi Vossepoel            Dobbelaan 22

1. Is uw huis voldoende geïsoleerd?

In de Blijkpolder zijn de huizen gebouwd na 1985 en redelijk geïsoleerd. Toch kunt u nog wel wat doen. Zo kunt u kijken of u de isolatiewaarde van uw woning kunt verhogen, kijken naar onnodig energieverlies via kieren en uw glas vervangen door een hoger rendement (HR++). Ook kunt u kleine bespaarmaatregelen toepassen zoals bijvoorbeeld ledverlichting, radiatorfolie achter de verwarming en radiatorventilatoren eronder.  

3. Van het gas af 

Gaat u daadwerkelijk van het gas af? Dan betekent dat ook overgaan van het koken op gas naar een elektrische oplossing zoals inductiekoken. 

2. Van hoge naar lage temperatuur

Bij het aanleggen van het bronnet in de Blijkpolder met individuele warmtepompen,  kunt u kiezen voor een lage temperatuur (LT) of een midden temperatuur (MT) in de woning. Een  lage temperatuur (LT) vraagt meer aanpassingen aan het afgiftesysteem van uw verwarming, zodat uw woning ook warm wordt bij een lage temperatuur. Denk bijvoorbeeld aan vloerverwarming of andere radiatoren en een aparte tapwatervoorziening. 

4. Elektriciteitsvoorziening

Bij de meeste warmteoplossingen gaat u in plaats van gas meer elektra gebruiken. Dat vraagt om investeren in energieopwekking en mogelijk ook een eigen lokaal energiesysteem voor de wijk.