BlijkvanWarmte-Nederhorst

Wij hebben uw steun nodig!

Een warmtenetproject kost veel geld. De toekenning van een subsidie voor het warmteproject is mede afhankelijk van de steun van bewoners. 

In april 2024 doen wij een ronde langs alle woningen om de belangstelling voor het warmtenet te peilen en uw commitment op te halen. 

Wij vragen u steun via een verklaring van belangstelling. Het verplicht u tot niets, maar het verhoogt wel de kansen voor het verkrijgen van een subsidie. En geeft een eerste indruk van de belangstelling voor een warmtenet. 

Contact

Neem voor vragen contact op met het energieloket van de energiecoöperatie contact@ecwijdemeren.nl of 035-2343999.

Uiteraard kunt u ook direct een van de leden van de bewonersgroep benaderen. Zie hieronder.

Voor bewoners van een huurwoning

Heeft u  een huurwoning, dan beslist u over deelname aan het warmtenet in afstemming met uw woningbouwcorporatie. De energiecoöperatie heeft nauw contact met uw woningcorporatie en ze werken samen aan een goed alternatief voor aardgas. 
Ook uw steun is van groot belang. Daarom ook aan u de vraag om uw steun te geven via een verklaring van belangstelling.

Wie beslist daarover?

Er komt een warmtenet als de bewoners van de Blijkpolder dit project collectief omarmen. Er is een brede basis voor een warmtenet nodig.
Om een warmtenet mogelijk te maken zullen de partners die de ontwikkeling uitvoeren de nodige praktische en politieke besluiten nemen. Daarna volgt een aanbod aan de bewoners.
Het warmtenet komt er als dit aanbod door een grote meerderheid van de bewoners wordt gesteund. Dit is dan ook meer dan een individuele beslissing. Sterker: het is een keuze die je samen als wijk maakt.

Waarom een warmtenet?

We hadden het zo mooi voor elkaar. Goedkoop gas uit eigen land via een landelijk gasnetwerk. Iedereen een betaalbare cv-ketel. Zo hadden we betrouwbare en betaalbare verwarming en warm water.
Dat is veranderd. Het gas komt niet meer uit eigen land en is ook niet meer zo goedkoop. De afhankelijkheid van andere landen maakt levering en prijs minder betrouwbaar. 
Verder moet de uitstoot van CO2 stoppen om de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen.
Daarom streven we naar een duurzame, onafhankelijke energievoorziening. Een lokaal warmtenet kan voorzien in een betrouwbare, schone en coöperatief beheerde warmtevoorziening.

Waarom een warmtenet op basis van bronnet?

Bij een bronnet wordt de warmte uit de bron (het afvalwater van de zuiveringsinstallatie)  verhoogd met een individuele warmtepomp in de woning in plaats van een centrale warmtepompinstallatie in de wijk. Recente onderzoeken laten zien dat een bronnet veel energiezuiniger is dan een 60ºC warmtenet met een centrale warmtepomp. Daarnaast biedt een bronnet ook mogelijkheden om te koelen. Dat is van belang, omdat de koelbehoefte toeneemt. Een bronnet is dus efficiënter en meer toekomstbestendig. Dat is belangrijk, want een bronnet is een investering voor dertig tot vijftig jaar.
Lees voor meer informatie de uitgebreide buurtwarmtepagina.

Wanneer kan het warmtenet er dan zijn?
De bewonersgroep

Deze actie wordt uitgevoerd met steun van de bewonersgroep die al enige tijd meedenkt en -praat over de ontwikkeling van het warmtenet. Leden van de bewonersgroep komen bij u langs voor het overhandigen van de nieuwsbrief en de verklaring van belangstelling. Zij komen later terug om de belangstellingsverklaring op te halen.

Bewonersgroep Blijkpolder

Aone van Aarsen           De Vijnen 22
Lex van Baar                  Veenderij 4
Lea Boot                         L. Wetering 85
Nanno Bouma               De Biezen 31
Arthur Dijkstra               Kooikerboog 7
Peter Doorn                    Venenburg 4
Rob Hommersen           Kooikerboog 8
Piet van Gelder              De Biezen 13
Roy Jansen                    Legakker 2
Remi Vossepoel            Dobbelaan 22

1. Is uw huis voldoende geïsoleerd?

In de Blijkpolder zijn de huizen gebouwd na 1985 en redelijk geïsoleerd. Toch kunt u nog wel wat doen. Zo kunt u kijken of u de isolatiewaarde van uw woning kunt verhogen, kijken naar onnodig energieverlies via kieren en uw glas vervangen door een hoger rendement (HR++). Ook kunt u kleine bespaarmaatregelen toepassen zoals bijvoorbeeld ledverlichting, radiatorfolie achter de verwarming en radiatorventilatoren eronder.  

3. Van het gas af 

Gaat u daadwerkelijk van het gas af? Dan betekent dat ook overgaan van het koken op gas naar een elektrische oplossing zoals inductiekoken. 

2. Van hoge naar lage temperatuur

Bij het aanleggen van het bronnet voor de Blijkpolder kunt u kiezen voor een lage temperatuur warmtepomp (LT) of een midden temperatuur warmtepomp (MT). Kiest u voor een LT warmtepomp dan vraagt dat aanpassing aan het afgiftesysteem van uw verwarming in de woning. Denk bijvoorbeeld aan vloerverwarming of andere radiatoren en een aparte tapwatervoorziening, zodat uw woning ook warm wordt bij een lage temperatuur. 

4. Elektriciteitsvoorziening

Bij de meeste warmteoplossingen gaat u in plaats van gas meer elektra gebruiken. Dat vraagt om investeren in energieopwekking en mogelijk ook een eigen lokaal energiesysteem voor de wijk.